Istorija naših plantaža datira iz 1959. godine!

Agroimpex Nova je vodeća kompanija na području Bosne i Hercegovine kada je u pitanju proizvodnja jabuke i kruške.

Agroimpex Nova d.o.o. je osnovana 1990. godine. Osnovna djelatnost kompanije je prozvodnja i prodaja voća kao i proizvodnja sadnog materijala. Istorija ovih plantaža datira još od 1959. godine, kada je na području opštine Gradiška osnovano preduzeće „Plantaže“.

Plantaže naše kompanije se prostiru na 700ha površine, od čega je pod raznim zasadima 350ha, a preovladavaju jabuka i kruška. Od ostalih kultura gajimo breskvu, šljivu i trešnju. Naše plantaže nalaze se u podnožju Kozare, na nadmorskoj visini od 150-230m, te iste imaju vrlo dobru osunčanost tokom cijele godine.

Sa ciljem unapređenja proizvodnje i praćenja svjetskih trendova uspostavili smo saradnju sa brojnim stručnjacima iz Italije, Holandije, Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Srbije.

Istorijat naše kompanije

1959

Sađenje prvih plantaža

Istorija ovih plantaža datira još od 1959. godine, kada je na području opštine Gradiška osnovano preduzeće „Plantaže“.

1990

Osnivanje kompanije

Osnivanje naše kompanije je izvršeno 1990. godine.

2006

Reorganizacija poslovanja

Izvršili smo veliku reorganizaciju poslovanja u skladu sa tadašnjim svjetskim trendovima.

2007

Izlazak na evropsko tržište

Prvi izlazak na evropsko tržište izvozom jabuke, kruške, breskve i šljive.

Lokacija

Naše plantaže se prostiru pod obroncima planine Kozare i Prosare, na nadmorskoj visini od 150-230m, te iste imaju vrlo dobru osunčanost tokom cijele godine i čije je tlo bogato prirodnim izvorima vode. Uz klimatske uslove ovakva podloga daje izuzetan kvalitet o čemu najbolje svjedoče naši plodovi.

Pored klimatskih uslova koji su glavni razlog kvaliteta ploda naših zasada, 2008. godine izgradili smo hladnjaču, koja služi da se kvalitet naših plodova nakon ubiranja sačuva u potpunosti i time pružimo najbolji proizvod. Geografski položaj hladnjače je izuzetno povoljan jer se nalazi u voćarskom kraju, što je bitno kod prijema voća sa sopstvenih zasada i zasada kooperanata, a takođe i jer se nalazi blizu važnijih putnih pravaca što je bitno kod plasmana i transporta naše robe.

Lokacija

Naše plantaže se prostiru pod obroncima planine Kozare i Prosare, na nadmorskoj visini od 150-230m, te iste imaju vrlo dobru osunčanost tokom cijele godine i čije je tlo bogato prirodnim izvorima vode. Uz klimatske uslove ovakva podloga daje izuzetan kvalitet o čemu najbolje svjedoče naši plodovi.

Pored klimatskih uslova koji su glavni razlog kvaliteta ploda naših zasada, 2008. godine izgradili smo hladnjaču, koja služi da se kvalitet naših plodova nakon ubiranja sačuva u potpunosti i time pružimo najbolji proizvod. Geografski položaj hladnjače je izuzetno povoljan jer se nalazi u voćarskom kraju, što je bitno kod prijema voća sa sopstvenih zasada i zasada kooperanata, a takođe i jer se nalazi blizu važnijih putnih pravaca što je bitno kod plasmana i transporta naše robe.

Klimatski uslovi

Republika Srpska (koja se nalazi u sastavu Bosne i Hercegovine) ima povoljnu umjereno-kontinentalnu klimu odlične vlažnosti vazduha i redovnih umjerenih padavina tokom cijele godine. Uz odličnu pokrivenost zemljišnih voda (rijeka i podzemnih voda) i ovakvu klimu Republika Srpska, a posebno sjeverna Republika Srpska, na kojoj se nalaze i naši zasadi ima odlične klimatske uslove za uzgajanje kontinentalnog voća, ljekovitog bilja i organske hrane.

Klimatski uslovi

Republika Srpska (koja se nalazi u sastavu Bosne i Hercegovine) ima povoljnu umjereno-kontinentalnu klimu odlične vlažnosti vazduha i redovnih umjerenih padavina tokom cijele godine. Uz odličnu pokrivenost zemljišnih voda (rijeka i podzemnih voda) i ovakvu klimu Republika Srpska, a posebno sjeverna Republika Srpska, na kojoj se nalaze i naši zasadi ima odlične klimatske uslove za uzgajanje kontinentalnog voća, ljekovitog bilja i organske hrane.